02.10.2017, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Bylo krásné zúčastnit se letošní Svatováclavské pouti!

Bylo krásné zúčastnit se letošní Svatováclavské pouti!

Jako již tradičně, i tentokrát jsem se vypravil na Svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi - a nelitoval jsem toho: je samozřejmě něco jiného prožívat slavnostní a neopakovatelnou atmosféru přímo uprostřed dění, než zprostředkovaně - v televizi z pohodlí domova. Kromě toho tato jubilejní pouť byla v jedné věci jaksi výjimečná: přítomností putovní sošky Madonny, kterou přímo ve Fatimě obdržel pražský arcibiskup a český primas, Dominik kardinál Duka spolu s ostatními diecézními biskupy České republiky k stému výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Soška Fatimské Madonny nyní putuje po nejvýznamnějších poutních místech a jednotlivých diecézních katedrálách s cílem, aby oživený kult Matky Boží, který je spíš srdeční záležitostí, pomáhal obnovit zbožnost našeho věřícího lidu a návrat k jejímu Božskému Synu, Kristu-Spasiteli.

Dopolední slavná mše svatá před tisíci shromážděných poutníků se slaví již tradičně na Mariánském náměstí - tam, kde se nachází svatováclavský pomník. Pozadí velkého podia s oltářem a dalšího podia s pěveckým chórem a hudebníky tvoří budova místní radnice a za ní se vypíná známá barokní poutní bazilika Panny Marie se dvěma monumentálními věžemi, tvořící dominantu města. V ní bývá vystavováno historické Palladium Země České. Bazilika je však od nedávna uzavřená - probíhá v ní velkorysá rekonstrukce - a nezbytné opravy potrvají nejméně dva roky.

Slavnou poutní mši celebroval ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a významné poutní kázání pronesl Otec arcibiskup kardinál Duka. Svou homilii věnoval především velice aktuální tématice- blížícím se volbám. Hovořil m. j. o zodpovědnosti voličů při výběru kandidátů i o zodpovědnosti zvolených zastupitelů na všech úrovních, o jejich věrnosti svým volebním slibům i voličům, kteří jim dali své hlasy, a o dalších palčivých problémech.

Na podiu u poutního oltáře byla vystavena lebka svatého Václava, u níž se v pravidelných intervalech střídaly dvojice skautů jako její čestná stráž.

Uprostřed tisíců poutníků byla i řada politiků: současných i bývalých ministrů, poslanců, senátorů, byl tam i ex-prezident V. Klaus, byl tam i někdejší prezidentský kandidát a bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg s M. Kalouskem z TOP 09, byla tam politička M. Němcová a další politici z ODS. Některé „ V.I.P.“ osobnosti jsou (či byli) nositeli jména knížete a Dědice české země svatého Václava: z přítomných byli jmenováni Otec biskup Václav Malý, či bývalý prezident V. Klaus - a mezi zemřelými osobnostmi především nezapomenutelný první český prezident Václav Havel, či bývalý významný disident V. Benda…

Mezi představiteli KDU-ČSL zaujal především sympatický předseda strany a vicepremiér Pavel Bělobrádek, který pak po obřadech prezentoval a podepisoval svou knihu „Na život!“

Po mši svaté byli vyznamenáni papežským jmenováním do rytířského stavu někteří zasloužilí církevní a náboženští činitelé: na příklad vedoucí správy církevního majetku z pražského arcibiskupství Ing. K. Štícha, či pan docent M. Blažek za svou celoživotní práci s mládeží a dětmi ve skautu dokonce i v době totality, za což byl tehdejším režimem vězněn; vyznamenán byl i pan Radim Ucháč za zásluhy v boji o práva tradiční rodiny a o ochranu nenarozeného života; kromě nich byla v osobě generální představené řádu sv. Karla Boromejského - sestry Bohuslavy Kubačákové, vyznamenána celá více než stotřicetičlenná kongregace sester boromejek, která si letos připomíná rovných sto osmdesát let blahodárného působení tohoto řeholního řádu v české zemi (v Praze především ve vlastní nemocnici Pod Petřínem, či v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích).

Po skončení pontifikální svatováclavské mše na Mariánském náměstí přenášené televizí ČT2 i TV NOE byla svatováclavská relikvie – lebka světce-slavnostně přenesena v průvodu biskupů a duchovenstva do baziliky sv. Václava, kde byla vystavena na bočním oltáři uvnitř chrámové krypty. Dva vojáci pražské Hradní stráže s lesklými šavlemi stáli v pozoru po obou stranách této nejcennější národní památky. Putovní soška Fatimské Madonny byla umístěna na čestném místě nad chrámovou kryptou - a nekonečný zástup věřících vystupoval po schodišti nahoru, aby ji uviděl zblízka a mohl jí vzdát úctu. Po adoraci, jíž vedl Mons. Dokládal, následovala modlitba Růžence Světla se zpěvem fatimské hymny; po každé sloce se zpíval refrén „Ave, ave, ave Maria!“ s melodickým „fatimským“ nápěvem, poněkud odlišným od tradičního Lurdského nápěvu, který známe z našich kancionálů a který je u nás zatím přece jen známější a obvyklejší. Současně s probíhající adorací před sochou fatimské Madonny směřoval proud poutníků i dolů do krypty - k vystavené lebce svatého Václava.

Pracovníci České katolické charity u obou boleslavských chrámů nabízeli poutníkům bezplatné občerstvení: kávu, či čaj a k tomu něco „na zub“. Po náměstí i v přilehlých ulicích byla spousta krámků s poutním zbožím, se suvenýry, hračkami, s burčákem a pečivem. Z Prahy do Staré Boleslavi a zpět fungovala posílená autobusová „kyvadlovka“.

Poutníci se shodli, že to byla krásná pouť; i to počasí bylo víc než příznivé…

Karel Voplakal (text + kresby)

 
 
Nahoru