11.12.2021 [sobota] - 18.12.2021 [sobota], zveřejněno: 16.12.2021, kategorie: Akce

Betlémské světlo již potřetí v Týništi nad Orlicí

Betlémské světlo již potřetí v Týništi nad Orlicí

V sobotu 18. prosince 2021 bude skautskými kurýry po celé České republice opět rozváženo tradiční Betlémské světlo. V tento den bude dovezeno také do Týniště nad Orlicí, kde si jej budete moci ve 14:30 vyzvednout u vánočního stromu na náměstí a přenést do svých domovů. Kromě toho zde připravujeme i živý betlém v podání dětí a zazpíváme si vánoční koledy. Přijďte mezi nás!

Betlémské světlo je aktivitou, která vznikla v sousedním Rakousku již v roce 1986. V tomto roce byl plamínek z místa narození Ježíše Krista v Betlémě dovezen do Lince jako originální poděkování lidem, kteří pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. V následujícím roce byli ke spolupráci při jeho roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti a pro velký zájem se centrem této aktivity stala Vídeň. Z Vídně se pak postupně začalo Betlémské světlo šířit po Evropě. Zde se obvykle v polovině prosince scházejí skauti z různých evropských zemí na slavnostní bohoslužbě, během níž je jim světlo předáváno. Vlastní předávání plamínku Betlémského světla probíhá na hranicích sousedících států, které jej následně předají na dalších hranicích svým sousedům. Samotný rozvoz proběhne v sobotu 18. prosince. Tímto způsobem se světlo z palestinského Betléma dostane do kostelů, nemocnic, hospiců, domovů pro seniory a bude rozdáváno sousedům, přátelům, rodinám, nemocným či osamělým lidem. Cílem této akce je udělat druhým radost a ujistit je, že na světě není nikdo sám.

Ráda bych vás proto jménem místní organizace KDU-ČSL a Mateřského centra Ratolest co nejsrdečněji pozvala v sobotu 18. prosince od 14:30 k vánočnímu stromu na Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí, odkud si budete moci odnést Betlémské světlo do svých domovů (nezapomeňte vzít si s sebou svíci a lucerničku). Kromě toho zde bude připraven živý betlém v podání dětí a nebude chybět ani společný zpěv vánočních koled. Poté světlo ještě přeneseme do Geriatrického centra seniorům a zaměstnancům.

Těšíme se na vás!

Kouzelný advent, radostné vánoční svátky a pevné zdraví v celém novém roce přeje

Veronika Čepelková, zastupitelka města za KDU-ČSL

 
 
Nahoru