02.10.2023, autor: Miloš Kvapil, kategorie: Poutní zájezdy

Barokní slavnosti v Tyrolích

Barokní slavnosti v Tyrolích

Už počtvrté pořádalo Královéhradecké diecézní centrum pro seniory duchovně-odpočinkový a poznávací cestu do rakouského Tyrolska, která tradičně proběhla na začátku září. Jak tento oblíbený kout Rakouska a celý zájezd vnímal jeden z účastníků, pan Miloš Kvapil? Přinášíme vám jeho tematické verše.

Barokní slavnosti v Tyrolích

I.

Začalo to večer

V noci to také skončilo

Jinak

Opravdu jinak to nemělo chybu

Byla to krása

Jako krása z jiného světa

 

II.

Také to tak začalo

Mše svatá

Mše svatá v Tyrolích

V Tyrolích které byly vždy věrné

 

III.

Mše svatá v chrámu

V chrámu barokním

Jak jinak

Jsme v Tyrolích

 

IV.

Mše svatá v chrámu svatého Jana

Jana z Nepomuku

Tyrolská

Rakouská zbožnost

Pietas austriaca

Je stále přítomná

 

V.

Domeček

Domeček pro pár lidí

Vznáší se vzhůru

Do modra

Vypadá to

Že až na práh nebes

 

VI.

Včas

Opravdu na poslední chvíli se zastaví

Jsme u moře

Jsme v moři

Moři modra

Moři zelena

Moři krásy

Na blízkých vrcholech hor

Se tyčí kříže

 

VII.

Ne kříž

Kříže

Skoro na každém vrcholku

Krásné

Nové i staré 

Do času vysílají svá poselství

 

VIII.

Tráva je hebká 

Zalévaná jemným deštěm

Provoněná laškovnými větříky

Zve k usednutí

Zve k zamyšlení

K zamyšlení nad plynutím času

 

IX.

Hory jsou oblé 

Žádné ostré štíty

Nekonečné propasti

Krásné

Ladné

Milé

 

X.

Plné stop lidské námahy

Není zde místo pro kopřivy

Není zde místo 

Pro plevel

 

XI.

Na zelené stráni se pasou kravičky

Moudře pohupují hlavami

Prohlížejí si poutníky

Mlčí

Jen zvuk zvonečků je prozrazuje

Okolní krása jim dala dar vševědoucnosti

 

XI.

V ohradě

V ohradě z dřevěných kůlu

Stojí koně

Jsou tři

Krásní

Ladně poklusávají

Hřívy vlají

Vítají ráno

 

XII.

Cesta vede úzkým údolím

Stáčí se vzhůru

Vlevo zeleň

Vpravo bublající potůček

Nad hlavou modro

O kousek výš

Jen nepatrný kousek

Září slunce

Země zázraků

I oplakaný nůž

Ztracený nůž

Se v pravý čas objeví

Objeví se na nečekaném místě

Prostě

Země zázraků

 

XIII.

Když už se dech krátí

Tmí se před očima

Další zázrak Tyrol

Kaplička

Kaplička Matky Boží

Nová

Před pár lety postavená

 

XIV.

Krásná

Čistá

Nikým neponičená

Nepomalovaná

Podivnými znaky

 

XV.

Další údolí

Další kaplička

Ne jedna

Hned dvě

 

XVI.

Na malém kopečku

Shlížejí do údolí

Do údolí lidí

Lidí

Kteří chodí ke kapličkám

Lidí kteří vědí proč chodí ke kapličkám

 

XVII.

Další městečko

Čisté

Udržované

Kostelíky

Vonící kadidlem

Šeptající slovy Zdrávasů

 

XVIII.

K horám patří i řeky

Krásná

Mohutná

Všeberoucí

Vlnící

Kalná včerejšími dešti

Bez zaváhání mířící k cíli

 

XIX.

Ke krásné krajině

Ano

K ní patří i moře

Moře s koráby

Námořníky

Papoušky

Divokými zvířaty

 

XX.

Marně byste je hledali

Ale přesto

Pod vysokými štíty

Je jezero

Skoro jako koře

 

XXI.

Čistá

Jasná

Chladná voda

V ní se odráží okolní svět

 

XXII.

Odráží 

Naplňuje jej

Naplňuje se

 

XXIII.

Země nehonící se za přeludy 

Za přeludy i chimérami

Umírajícími v okamžiku vzniku

Země hodnot trvalých

Daných časem

Daných vůlí

Hodnot prastarých

Pevně zasazených do hor

Kapliček a křížů na vrcholcích

Úsměvů Matky Boží

I tvrdých rukou

Mírných Tyrolanů

Miloš Kvapil

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru