20.03.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Audio a text: Přednáška P. Dmytra Romanovského na téma "Ukrajina, včera, dnes a zítra"

Audio a text: Přednáška P. Dmytra Romanovského na téma "Ukrajina, včera, dnes a zítra"

Na uplynulém diecézním setkání seniorů v Hradci Králové nás zaujala přednáška P. Dmytra Romanovského na téma "Ukrajina včera, dnes i zítra". Jako syn ukrajinského národa je s ním bytostně spřízněn a jeho osudy se jej hluboce dotýkají. Přesto není zaujatý a nekritický; zná jeho slabosti a vnitřní nesváry, problémy s korupcí, křiklavé sociální rozdíly (rozevírající se nůžky mezi zbohatlíky a chudinou při velmi málo početné střední třídě), chaos, snahy o ekumenismus, přesto však stále přežívající náboženskou nejednotu (pravoslaví versus řeckokatolická církev a také protestantismus na východě země), ale i ateismus vnucený národu za dob komunistického režimu; regionální diferencovanost (zemědělsky zaměřený Západ s velmi úrodnou půdou ("obilnice Evropy") oproti průmyslovému a těžařskému Východu s velkým nerostným bohatstvím - i národnostní a etnické rozpory mezi západní části státu a jeho východními regiony ovlivněnými blízkostí hranice s Ruskou federací a s početným zastoupením obyvatel ruského etnika. 

Podal historický přehled dějin národa - dávné kořeny Kyjevské Rusi s přijetím křesťanství a počátky národního obrození v 18. - 19.století, rozdíl mezi tehdy relativně svobodnější částí země spadající pod Rakousko-Uherskou říši a východem země ovládaným tehdy carským impériem. Sjednocování nesourodého národa Ukrajiny nastávalo počátkem 20. století spolu s jeho kulturní obrodou. Tragédií obyvatelstva byl úmyslně vyvolaný hladomor za sovětského režimu třicátých let minulého století; stejně tak tragické byly osudy země za II. světové války, kdy se přes Ukrajinu dvakrát přehnala fronta a opět zahynuly miliony Ukrajinců. Následoval poválečný sovětský režim stalinské éry. Specifický vývoj samostatné Ukrajiny (střídání prezidentů a jejich politické zaměření) nastal po rozpadu Sovětského svazu (revoluční události na kyjevském Majdanu) - až po trpkou válečnou současnost, kdy společné utrpení národ stále více stmeluje a sjednocuje...

Účastníci setkání jsou vděčni všem organizátorům setkání i těm, kteří se při něm aktivně zúčastnili a připravili i milé pohoštění (kromě Veroniky i paní Broně, Elišce, Ludmile a dalším).

Karel Voplakal

Přednášku P. Mgr. Dmytra Romavského poslouchejte zde:

 
 
Nahoru