13.06.2015 [sobota], zveřejněno: 28.05.2015, kategorie: Akce

Anna Bohuslava Tomanová a zasvěcený život

Anna Bohuslava Tomanová a zasvěcený život

Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí a Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové

srdečně zvou na setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové

Kdy: 13. června 2015 v Klášterci nad Orlicí

Téma: Anička a zasvěcený život

Stigmatizovaná Anička Tomanová (1907–57) své životní utrpení obětovala především za kněžská povolání, "za čisté, svaté kněžství". Vynikala láskou ke svátostnému Spasiteli a k Matce Boží, s nimiž tajemně hovořila i v četných extázích. Když její bratr byl vysvěcen na kněze, obdržela všechna stigmata. Její život se vyznačoval velkou láskou ke kněžství, pokorou a poslušností. Na její přímluvu docházelo k zázrakům a i dnes se věřícím dostává podivuhodného vyslyšení.

Program setkání:

  •            10:00 mše svatá ve starobylém kláštereckém kostele Nejsvětější Trojice
  •            pobožnost u hrobu Anny B. Tomanové
  •            společné občerstvení
  •            katecheze o řeholním životě dominikánském III. řádu, jehož byla Anička členkou
  •      přednáška o eucharistické úctě jako
  •            příprava na Národní eucharistický kongres
  •         svědectví očitých svědků a těch, kteří byli na Aniččinu přímluvu vyslyšeni
  •          závěrečná adorace a svátostné požehnání

Předpokládaný konec setkání je asi v 17:00 hod.

Během setkání bude k dostání životopis Aničky Chudobka z Orlických hor (225 Kč) a vynikající knížka kazašského biskupa Athanasia Schneidera o pravé eucharistické úctě Corpus Christi (90 Kč).

Přijďte podpořit ve spojení s Aničkou své duchovní úsilí i obnovu našeho národa a Církve a prožít, že „obec věřících má jedno srdce a jednu duši v Bohu“!

Informaci o možnosti společné dopravy z různých oblastí podá Mgr. Simona Nagyová na tel. 777 882 197. Zájemci o zajištění dopravy od vlaku či linkového autobusu (Žamberk, Letohrad, příp. Ústí nad Orlicí) a zpět se mohou obrátit na pana Jaroslava Kubíčka na tel. 732 662 893

 
 
Nahoru