19.11.2014, kategorie: Aktuality

Aktuality z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Aktuality z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Víkend s duchovním programem pro osamělé matky

Ve dnech 21.-23. listopadu pořádáme v exercičním domě v Českém Těšíně víkend pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Cena víkendu je 650,- Kč. Program je určen pouze pro maminky (děti je třeba nechat doma). Víkend povede MUDr. J. Krausová. Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s přednášející, společné modlitby, setkání se s ostatními osamělými matkami a příležitost ke svátosti smíření. Bližší informace a přihlášky najdete na www.rodinnyzivot.cz.

Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

Pro děti, které odešly příliš brzy

Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 3. adventní neděli 14. prosince 2014 na mši svatou v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Začátek je v 15 hodin, setkání zahrnuje mši svatou za tyto děti a jejich rodiny a jednoduchý doprovodný program. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku) a pokud chtějí, i fotografii dítěte. Zájemci mohou spojit svou účast na setkání i s „Malou poutí za velké věci“ (více informací v těchto pozvánkách).

Bližší informace www.rodinnyzivot.cz nebo na tel 587 405 250-3 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

Skripta pro společenství seniorů

Nabízíme podklady pro setkání seniorů v rámci školního roku 2014–2015. Nová skripta mají téma: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí“ . Materiály obsahují rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu. Skripta jsou připravena do konce roku 2014 (září – prosinec), texty včetně příloh najdete ke stažení na www.rodinnyzivot.cz. Na leden až červen roku 2015 budou skripta k dispozici v prosinci roku 2014.

Skripta si můžete objednat v našem Centru u Lucie Cmarové; tel. 733 755 955; e-mail:cmarova@arcibol.cz . Cena tištěných skript je 100,- Kč (elektronická verze je zdarma).

Podrobnější informace, přehled plánovaných akcí Centra pro rok 2014, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz. Taktéž jsou vám na našem webu k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám, vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová (aktuálně pro delší nemoc pozastaveno) Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

Aktuální číslo časopisu s názvem „Kněz v rodině“ je věnováno kněžství svátostnému i podílu na kněžství všeobecném; podílu, který každý získává při křtu. Kněží a rodiny jsou neoddělitelně spojeni. Objevme, v čem má být otec knězem rodiny a jak jsou ženy disponovány pro „kněžství srdce“. Biskup Josef Hrdlička hovoří o základních rozměrech biologického i duchovního otcovství, kněžském zrání i vlastním biskupském heslu. V dvojrozhovoru jsme si povídali s panem Jaromírem Liškou o jeho konverzi, rodinné modlitbě a hnutí Modlitby otců. Se synem Janem pak o tom, jak ho vlastní rodina formovala, o kněžském povolání a očekáváních, která věřící na své duchovní pastýře kladou. Deníkové zápisky jednoho kněze nám odhalí, jak potřebné jsou hlubší lidské vztahy pro kněžskou identitu a jak si můžeme být vzájemně požehnáním. Německá socioložka a publicistka Gabriele Kuby se zamýšlí nad aktuálními tématy, jakými jsou sexuální zdrženlivost mladých lidí, role otce v rodině a celospolečenská potřeba pevně zastávaných etických hodnot. Tušíte, že i zdánlivá maličkost, jakou je například místo u rodinného stolu, upevňuje v očích dětí rodičovskou autoritu? Nechybí setkání s oslíkem praotce Abrahama, čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Sháníte pro své blízké smysluplný vánoční dárek za příznivou cenu? Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. Cena ročního předplatného je 195 Kč.

Cena zahrnuje: dárkový certifikát + 5 čísel časopisu o 40 stránkách + poštovné.

Objednávky můžete učinit na telefonním čísle 587 405 250, na e-mailu cmarova@arcibol.cz, skrze internetový formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250 / 253, e-mail: rodinnyzivot@email.cz. Nově najdete časopis i na Facebooku – www.facebook.com/casopisrodinnyzivot.

Kontakt

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2

779 00 Olomouc

tel.: 587 405 250-3

email: rodina@arcibol.cz

www.rodinnyzivot.cz

www.rodinnyzivot.eu

 
 
Nahoru