02.10.2017 [pondělí] - 08.10.2017 [neděle], zveřejněno: 02.10.2017, kategorie: Akce

Aktuality Centra pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

Aktuality Centra pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

Nová KNIHA pro vás: „Manželství – cesta ke svatosti“ 

Centrum pro rodinný život spolu s časopisem RODINNÝ ŽIVOT pro Vás vydalo novou knihu s názvem: „MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI“ (Svatí manželé 20. století) od MUDr. Jitky KRAUSOVÉ, OV. Najdete v ní medailony 110 svatých manželů a kandidátů svatosti s datem úmrtí od roku 1950, z celého světa a ze všech sociálních vrstev od rolníků po světové vědce. Kniha má 364 stran a je šířena za cenu nákladů na vydání, které činí 200 Kč za kus. Je vám k dispozici na našem Centru nebo si ji můžete objednat telefonicky - mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250, -253 nebo e-mailem: rodina@arcibol.cz. Zadní stranu obálky vkládáme do přílohy.

Večerní semináře přípravy na manželství

Zveme všechny snoubence na Večerní kurzy přípravy na manželství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz povinný. Na programu jsou 4 večerní přednášky manželských párů, úkolové listy v páru, prostor k diskuzi, rozšiřující informace k přednáškám online. Probereme 4 témata: Komunikace a řešení konfliktů; Já a moje rodina; Manželství a sexualita; Víra a vztah k Bohu v manželství. Na konci kurzu obdrží účastníci certifikát o jeho absolvování. Kurz je zdarma. Večerní semináře probíhají vždy od 17.00 do 20.00 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Termíny podzimního kurzu: 22. 9., 6. 10., 20. 10. a 3. 11. 2017 (vždy v pátek). Pro přihlášení vyplňte, prosím, vstupní dokumenty, které najdetena www.rodinnyzivot.cz, a odešlete je e-mailem na adresu: giraskova@arcibol.cz. Snoubenci, kteří si budou doplňovat přednášky z předešlého kurzu, musí svou účast domluvit na téže adrese. Kontaktní osoba: Petra Girašková, mobil: 720 110 750, tel. 587 405 250,giraskova@arcibol.cz.

Kurz Výchova dětí

Máte dobré znalosti a dovednosti pro výchovu dětí, nebo je naopak postrádáte? Zvemerodiče, vychovatele na kurz plný praktických rad, nápadů a poutavých přednášek o důležitých tématech výchovy dětí od 0 do 10 let. Jde o 5 či 10 setkání (dle domluvy) v prostředí, kde si můžete na chvíli odpočinout a seznámit se s dalšími rodiči, kteří mají podobné boje jako Vy. Cena za 5 večerů i s občerstvením: 500,- Kč. Kurz začíná 5. října2017, 16.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Kontaktní osoba: Peter Markovic,mobil: 720 110 750,  tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz.

Škola partnerství

Tento program nabízí zajímavý a přijatelný způsob vzdálené přípravy na manželství a rodinný život. Probíhá formou šesti víkendových setkání v přibližně měsíčních intervalech. Během každého víkendu se probírají tři témata z oblasti mezilidských vztahů. Tímto způsobem je během šesti víkendů možné probrat základní problematiku partnerských a manželských vztahů a mnoho oblastí rodinného života. Každému tématu je věnován tříhodinový blok, v průběhu kterého si účastníci nejprve vyslechnou krátkou přednášku aosobní zkušenost manželského páru, kněze či odborníka. Pak následují rozhovory ve skupinách či ve dvojících, čas na vlastní přemýšlení a prostor pro otázky a diskuzi. To vše je doplněno duchovní formací, zábavným a odpočinkovým programem. První víkend je 6.–8. října 2017 na Přístavě v Rajnochovicích. Další termíny víkendů jsou vždy od pátku (do neděle): 3. 11. l 24. 11. l 15. 12. 2017 l 12. 1. l 23. 2. 2018. Bližší informace: Mgr. Jitka Havlíčková; tel.: 731 626 126; e-mail: cprprostejov@ado.cz. Přihlásit se můžete na www.rodinnyzivot.cz.

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně 

Bude se konat o víkendu 6.–8. října 2017 v poutních domech na Sv. Hostýně. Duchovní obnovou nás bude provázet ThDr. Jan Balík, PhD.. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Začíná se v pátek večeří  v 18.00 hod a končí v neděli obědem kolem poledne. Bližší informace a přihlašovací formulář najdete nawww.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj, 587 405 292, zaboj@arcibol.cz.

Malá pouť za velké věci

Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se po prázdninách uskuteční 8. října2017 (další 12. 11.). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hod. chůze. Sraz ve 12.50 hod. před katedrálou. Bližší informace najdete nawww.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Peter Markovič, mobil: 720 110 750, 587 405 293, e-mail:  markovic@arcibol.cz.

Setkání žen na cestě života

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Nabízíme bezpečný prostor, kde se každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Setkání probíhají každé druhé úterý v měsíci. Nejbližší setkání s přednáškou MUDr. Jitky Krausové, OV na téma: „Světla rodiny“ se uskuteční 10. října 2017 ve farním domě (1. patro) u katedrály na Mlčochově ulici č. 7 od 16 hod. Další setkání bude 14. listopadu 2017 s Mgr. Danielem Soukupem, PhD.  pod názvem „Rodiče a děti“. Bližší informace: Marcela Řezníčková, mobil: 720 110 750, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

„Naše děti a YOUTUBE - co my rodiče s tím…?“- Informujeme vás, že přednáška bylaz organizačních důvodů přesunuta na začátek r. 2018! Děkujeme za pochopení….

Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz sympto-termální metody přirozeného plánování rodičovství, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se na čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2017 od 18 hod. naBiskupském nám. 2 v Olomouci (sál ve 2. patře), je určeno i pro širší veřejnost. Další třitermíny jsou 26. 10., 9. 11. a 23. 11. 2017. Doplňující informace najdete nawww.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter Markovič, mobil: 720 110 750, tel.: 587405293, e-mail: markovic@arcibol.cz.

Víkendový seminář nejen pro snoubenecké páry

se uskuteční v termínu 13.–15. října 2017 na Faře v Prasklicích.  Je určen všemsnoubencům, ale také mladým manželským párům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda snoubenci plánují církevní nebo civilní sňatek). Kurz nenahrazuje páteční povinné kurzy, ale je kurzem doplňujícím. Obsahem semináře jsou přednášky manželských párů a kněze, úkolové listy v páru, diskuzní skupiny, interaktivní práce s tématy a rozšiřující informace k přednáškám online. Výstupem kurzu je certifikát o jeho absolvování. Hlaste se do 29. září 2017. Lektory jsou manželské páry, které absolvovaly kurz Lektor přípravy na manželství a odborníci. Bližší informace: Mgr. Petra Girašková, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250, e-mail: giraskova@arcibol.cz.

Víkendový duchovní pobyt pro ženy na pouti života

„V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby se potkaly, aby se povzbudily...“ Centrum pro rodinu, zve všechny ženy, jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) od pátku 13. 10. do neděle 15. 10. na duchovní víkend v Kroměříži s dominikánem Antonínem Krasuckim.

Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům a svátosti smíření, nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby.

Místo konání: klášter Milosrdných sester sv. Kříže na ulici Koperníkova.  Cena víkendu je 450 Kč. Bližší informace a přihlášky lze získat na www.rodinnyzivot.cz nebo adrese Centra. Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

Zdravotní cvičení 

Spolu s brněnským centrem pro seniory KLAS (Klub aktivních seniorů) připravujemevzdělávací seminář pro lektory s názvem Zdravotní cvičení jako součást prevence stresu a pozitivního přístupu k životu. Seminář je rozdělen na dva tříhodinové bloky, vždy je zastoupena teoretická i praktická část. Je primárně určený pro vedoucí seniorských skupin a je koncipovaný tak, aby účastníci byli sami později schopni vést kurzy se svými skupinami. Je ale možné, aby se zúčastnili i lidé ve věkové kategorii 55+, kteří seniorské skupiny nevedou. Počet účastníků je omezen. Lektorkou kurzu je doc. PaedDr.Marie Blahutková, PhD. a konat se bude u nás na Biskupském nám. č. 2 v Olomouci 19. 10. 2017 od 9.00 do 16.00 hod. Kurz je zdarma. Zájemce prosím o nahlášení na e-mail:matlochova@arcibol.cz. Uveďte, prosím: titul; jméno; příjmení; datum a místo narození; telefon a e-mail. Jsi věřící a rád/a bys poznal (a) další svobodné, případně ovdovělé lidi v okolí? Tak přijď!

Kaffe pro nezadané

zveme tě na Kafé pro nezadané, další netradiční "seznamku" do Olomouce. Uskuteční se v sobotu 28. října 2017 (začátek: 9.30 hod.; předpokládaný konec: 12.00 hod.). Půjde o rychlé několikanásobné rande, kde je šance potkat nejméně 5 potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 10-15 minut budete povídat o tom, co dělá on a vy a co je pro vás v životě důležité. Akce je určena pro věkovou skupinu 30 - 45 let. Bude zaručenačástečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto se budete dobře bavit a cítit se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit, o zařazení rozhoduje pořadí přihlášení. Setkání plánujeme pro stejný počet mužů a žen, proto je důležité se zavčas přihlásit, jinak může být akce pro nedostatek zájemkyň či zájemců zrušena. Zve Centrum pro rodinný život Olomouc. Informace a přihlášky nareznickova@arcibol.cz, případně na tel. 587 405 250. Přihlásit se můžete už nyní. O tom jestli můžete počítat se svou účastí, budete zavčas informování mailem s podrobnými instrukcemi. Upozorňujeme, že akce není určena pro rozvedené, pouze pro ty, jejichž manželství bylo z hlediska církve prohlášeno za neplatné. Více na: www.rodinnyzivot.cz.

PORADENSTVÍ

Manželské, rodinné i osobní poradenství – Mgr. Marie Linhartová

Poradenství pro děti, náctileté a jejich rodiče – Mgr. Barbora Ševčíková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Anežka Kořenková

Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich webových stránkách. Další podrobnosti získáte na tel. 587 405 250, -253 nebo e-mailu rodina@arcibol.cz.

Další materiály a inspirace...

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám, vaší rodině, farnosti nebo různým společenstvím.

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz. Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu? Předplaťte jim náš časopis –cena ročního předplatného je 195 Kč a zahrnuje: dárkový certifikát + 5 čísel časopisu o 40 stránkách + poštovné. Objednávky můžete uskutečnit také skrze internetový formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc.

 
 
Nahoru