31.07.2017 [pondělí] - 02.08.2017 [středa], zveřejněno: 23.06.2017, kategorie: Akce

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo na prázdninové a následující dny mnoho zajímaných aktivit. Můžete se zúčastnit například pobytu žen všech věkových skupin na Svatém Hostýně, arcidiecézní pouti rodin na Hostýně nebo setkání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených žen v Olomouci.

Ženy na pouti života v létě na Svatém Hostýně

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají i třeba problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími či už dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého apod. Setkání bude bez dětí. Začínáme ve středu 26. 7. večer, končíme v neděli 30. 7. odpoledne. Stačí vám jen 2 dny dovolené a zažijete přednášky odborníků, po nich schůzky v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mši sv. ve společenství žen. Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k individuálním konzultacím. Budete moci i prožít čas, který si rozvrhnete podle své představy, buď že potřebujete být více sama, v modlitbě, nebo nechat se povzbudit silou žen, které tam budou přítomné. Pro bližší informace o setkání kontaktujte Marcelu Řezníčkovou (reznickova@arcibol.cz) 587 405 250-1.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN + Den s Rodinným životem

Srdečně zveme všechny rodiny na Arcidiecézní pouť rodin K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ - “Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok.” Termín: 26. 8. 2017. Výběr z programu:

│10.15 hod. POUTNÍ MŠE SV. na venkovním pódiu: hlavní celebrant Mons. Jan Graubner; zpěvem a hudbou doprovodí Děcka ze Skoronic │

│KONCERT scholy Děcka ze Skoronic │

│PŘEDNÁŠKA Jitky Krausové │ Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI  │

│STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI │ SKÁKACÍ HRAD │ FOTOKOUTEK │

│OCHUTNÁVKA receptů Luboše Nágla │ AUTORSKÉ ČTENÍ Magdy Strejčkové │

│RŮŽENEC pro seniory v bazilice │ v 15.30 svátostné POŽEHNÁNÍ │

Pouť pořádá: Centrum pro rodinný život, děkanátní Centra pro rodinu Arcidiecéze olomoucké, duchovní správa na sv. Hostýně a Matice svatohostýnská


Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se po prázdninách uskuteční 10. září 2017 (další 8. 10.). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hod. chůze. Sraz ve 12.50 hod. před katedrálou. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Peter Markovič,587 405293, e-mail: markovic@arcibol.cz.

Setkání žen na cestě života

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Nabízíme bezpečný prostor, kde se každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Setkání probíhají každé druhé úterý v měsíci. První setkání po prázdninách, které se uskuteční 12. září 2017 má název „Nebuďte samy, pojďte s námi poznat Arcibiskupský palác“. Sraz v 16 hod na místě před vraty na Wurmově ulici č. 9. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

Nabízíme vám další materiály a inspirace...

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám, vaší rodině, farnosti nebo různým společenstvím.

SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz  (prosby nebudou nikde zveřejněny). „Proste a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b) 

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Upozornění: o prázdninách jsou poradny zavřené!

Manželské, rodinné i osobní poradenství – Mgr. Marie Linhartová

Poradenství pro děti, náctileté a jejich rodiče – Mgr. Barbora Ševčíková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Anežka Kořenková

Bližší informace oporadenství a termínech najdete na našich webových stránkách. Další podrobnosti získáte na tel. 587 405 250, -253 nebo e-mailu rodina@arcibol.cz.

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

 
 
Nahoru