31.10.2015 [sobota], zveřejněno: 31.10.2015, kategorie: Akce

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Škola partnerství

je kurz, který je určen pro mladé páry a věnuje se vztahům mezi mužem a ženou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání. Zahrnuje 16 bloků přednášek, práci ve skupinách, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními. Kurz má u absolventů mimořádně pozitivní ohlasy a letos jej budeme pořádat už čtrnáctým rokem. "ŠP" pro Tebe organizuje naše Centrum ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mládeže v Olomouci. Víkendy budou probíhat v Rajnochovicích (především na Arše). Začíná se víkendem 2. –4. října 2015. Další termíny víkendů: od pátku 13.11. l 4.12. l 15.1. l 5.2. l 18.3.  Bližší informace: vecerova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250. Přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz nebo na www.mladez.ado.cz.

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

se bude konat o víkendu 2.–4. října 2015 v poutních domech na Sv. Hostýně. Duchovní obnovu povede P. ThDr. Jan Balík (je vedoucí Sekce pro mládež ČBK; manželům přednáší srozumitelnou formou teologii těla sv. Jana Pavla II.). Duchovní obnově vybral motto: „Rodino, "staň se" tím, čím "jsi"!“ (Familiaris Consortio III,17) Kapacita je plně obsazena - děkujeme za pochopení.

Seznamovací kafe pro nezadané

Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak přijď! Zveme všechny svobodné a ovdovělé katolíky a katoličky na seznamovací akci, určenou pro věkovou skupinu 31 - 42 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde potkáte zhruba 5-10 potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 15 min. budete povídat o sobě navzájem. Bude zaručena částečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto se budete moci dobře bavit a cítit se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro stejný počet mužů a žen). Setkání se bude konat 10. října 2015 v Olomouci. Začneme v 9.30 hod. společnou modlitbou v místní kapli, následuje pokračování u stolečků s kávou, či jinou dobrotou, dle vlastního výběru v kavárničce. Předpokládaný konec bude ve 12.00 hod. Informace a přihlášky: reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250 (zašlete: křestní jméno, příjmení, věk, obec a kontakt /telefon a e-mail/). Upozorňujeme, že akce je určena pro svobodné a rozvedené po církevní anulaci manželství.

Malá pouť za velké věci 

Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční po prázdninové pauze 11. října 2015. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie  na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Další pouť bude 8. 11. 2015.  Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 587405251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání 13. října s MUDr. Jitkou Krausovou, OV na téma „Eucharistie a život“ se uskuteční v prostorách farního domu na Mlčochově ulici č. 7 od 16 hod. Další setkání bude „O dominikánech“ s P. Antonínem Krasuckim OP - sraz u kláštera dominikánů (Slovenská ul. 14, Olomouc). Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

Příprava snoubenců na manželství

Nabízíme kurz určený zvláště párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Skládá se z víkendového soustředění a ze čtyř pátečních večerních setkání. O víkendu probíráme témata, jako jsou Psychologické rozdíly mezi mužem a ženou, Finance v manželství, Pohled katolické církve na manželství, či Aby se láska neztratila. V pátečních setkáních probíráme níže zmíněná témata, která jsou určena manželským párům. Kurz snoubencům sice nezaručuje, že se připraví na všechny situace, které v manželství nastanou, ani že jejich manželství nepotká žádná krize. Chce jim ale nabídnout příležitost k práci na sobě a na jejich vztahu a k budování pevných základů manželství. Nabízíme setkání s manželskými páry a lidmi, kteří mají se životem v manželství zkušenosti. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců.  Při setkáních je prostor k diskuzi a pracuje se v páru na různých úkolových listech.

Kurz jako takový je zdarma. Platí se pouze ubytování a strava na víkendovém pobytu. Cena víkendu je cca 700 - 1000 Kč za osobu. Podzimní příprava začne 9. října a potrvá do konce listopadu. Páteční setkání (9.10./ 30.10./ 13.11./ 27.11.) probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Víkend na Svatém Hostýně se při dostatečném počtu zájemců uskuteční 16.–18. 10. 2015. Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete spolu s dalšími informacemi (přednášená témata, „Co o kurzu řekli snoubenci…“, atd.) na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587405250, cmarova@arcibol.cz. Přihlášky posílejte do 4. 10. 2015.

Kurz efektivního rodičovství (KER)

Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem? Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni? Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem, aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče. Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 15. října 2015 vždy od 17:00 do 19:30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál ve 2.patře). Další setkání se uskuteční 29.10./ 5.11./ 12.11./ 19.11./ 26.11./ 3.12./ 17.12. 2015 Lektorkou kurzu je Bc. Marcela Kořenková. Kurzovné je 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste se dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 587 405 250. Další informace o KER najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi 

Akce se uskuteční od 16. do 18. října 2015 (začínáme v pátek večeří, končíme v neděli obědem). Kromě půldenní adrenalinové výpravy do jeskyně bude připraven pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, malá pouť na nedělní mši svatou atd. Kapacita je plně obsazena - děkujeme za pochopení.

Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015 od 18 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál ve 2. patře). Je určeno i pro širší veřejnost. Další tři termíny jsou 5., 19. listopadu a 3. prosince 2015. Doplňující informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel. 587405251, e-mail: vecerova@arcibol.cz.

Víkend s duchovním programem pro osamělé matky 

Ve dnech 23.-25. října 2015 pořádáme v klášteře Milosrdných sester sv. Křížev v Kroměříži víkend pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Cena víkendu je  450,- Kč. Program je určen pouze pro maminky (děti je třeba nechat doma). Víkend povede MUDr. Jitka Krausová, OV  Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s přednášející, společné modlitby, setkání se s ostatními osamělými matkami a příležitost ke svátosti smíření. Bližší informace a přihlášky (odevzdat do 16.10.) najdete na  www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail:  reznickova@arcibol.cz.

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory se koná 23.–25. října 2015 na Velehradě. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše sv. P. Petrem Bulvasem (obyčejně v biskupské kapli Narození Páně). Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány). „Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b) 

Nabízíme vám materiály a inspirace...

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.

Pro setkání seniorů ke školnímu roku 2015/16 nabízíme nová skripta na téma: „Svatý

rok Milosrdenství se svatými řeholníky“. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587405250, cmarova@arcibol.cz.

Dále pro vás máme v nabídce texty „Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti“, které slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů. Skripta nabízí každý měsíc jinou manželskou dvojici (blahořečenou nebo v procesu blahořečení apod.) jejich poutavé svědectví života a několik možností jak je mohou také dnešní manželé následovat ve svém konkrétním, praktickém životě.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz.

Upozornění: O prázdninách jsou poradny zavřené.

 
 
Nahoru