29.05.2015 [pátek] - 03.06.2015 [středa], zveřejněno: 28.04.2015, kategorie: Akce

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

se bude konat o víkendu 29. – 31. května v poutních domech na Sv. Hostýně. Duchovní obnovou nás bude provázet P. František Sedláček (farář ve Štípě a děkan vizovického děkanátu). Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Začíná se v pátek večeří  v 18.00 hod a končí v neděli obědem kolem poledne. Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením. Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

 

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Na nejbližší setkání 9. června 2015 bude připraven závěrečný táborák, bude tedy spíše volnočasové se vzájemným sdílením. Další setkávání je naplánováno od září 2015.  Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

 

Příprava snoubenců na manželství

Nabízíme kurz určený zvláště párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Skládá se z víkendového pobytu a ze čtyř večerních setkání. Přednášejí zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Příprava snoubenců se uskuteční po naplnění kurzu alespoň pěti páry snoubenců.

Letní příprava začne v 12. června a potrvá do konce července. Páteční setkání probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Víkend na Svatém Hostýně se uskuteční 19. – 21. 6. 2015. Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete spolu s dalšími informacemi (přednášená témata, „Co o kurzu řekli snoubenci…“, atd.) na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587405250, cmarova@arcibol.cz. Přihlášky posílejte do 7. 6. 2015.

 

Seminář kurzů o vztazích

Chtěli byste se něco dozvědět o kurzech "Manželské večery" - "Výchova dětí" - "Příprava na manželství" - "Výchova teenagerů", nebo některý z těchto kurzů již pořádáte? Pak je tento seminář, který pořádá česká kancelář kurzů Alfa a naše Centrum určen pro vás... Uskuteční se v sobotu 13. června 2015 na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Registrace bude od 9.00 hod. , seminář zahájíme v 9.30 hod., předpokládaný závěr bude v 16.30 hod. Je nutné se přihlásit předem, vyplněním přihlašovacího formuláře na www.rodinnyzivot.cz  do 9. června.  Z připravovaného programu: Novinky - informace pro vedoucí, zkušenosti z pilotních kurzů (nové DVD Manželské večery, Kurz Výchova dětí a teenagerů) | Paralelní sekce - Jak začít kurz? (přednáška pro nové vedoucí); Jak svůj kurz vylepšit? (sdílení stávajících vedoucích) | Minisemináře (20 minut v menších skupinkách, stihnete je skoro všechny) - Obrana manželství (odpovědi na těžké otázky, se kterými se setkáte); Jak dobře vést diskusi (pro kurzy o výchově) a další.

Možnost poznat ostatní vedoucí a koordinátory kurzů... Přednáší manželé Güttnerovi, koordinátoři kurzů o vztazích v ČR. Bližší informace: jakub.guttner(at)gmail.com - náplň kurzu  |  Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz - organizace kurzu.

 

Malá pouť za velké věci 

Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 14. června 2015. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Další tato pouť se uskuteční po prázdninové pauze 13. září 2015. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 587405251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

 

Rodinná oslava u Dómu aneb Centrum pro rodinný život slaví 25 let 

Zveme rodiny k oslavě a poděkování za rodinný život a vše dobré, co přináší. Akce je pořádána k 25. výročí založení našeho centra. V sobotu 20. června zahájíme oslavu v 10.30 hod. slavením mše svaté v katedrále. Po ní bude venku připraveno občerstvení, následně od 13.00 hod. loutkové divadlo Dana Taraby v Arcidiecézním muzeu,  zábavně-poučné prohlídky Arcidiecézního muzea a Arcibiskupsk. paláce a další hry s aktivitami pro celou rodinu, včetně skákacího hradu.
Naše setkání bude zakončeno požehnáním rodinám v chórové kapli katedrály.
Využijte také příležitost a nechejte se inspirovat malou výstavou o životech manželských párů, které prošly nebo procházejí procesem svatořečení. Bližší informace Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz nebo na www.rodinnyzivot.cz.  

 

Pěší pouť tatínků s dětmi

6. ročník poutě  plánujeme jít ve směru Svatý Hostýn - Velehrad v termínu od 26. do 28. června 2015. Pouť zahájíme mší sv. v pátek ráno v bazilice na Sv. Hostýně a ukončili ji nedělní liturgii odpoledne na Velehradě. Máme k dispozici doprovodné vozidlo a přespávat budeme jako vždy v tělocvičnách. Jsme rádi, že nás poutí bude moci opět provázet otec Jiří Putala z Chropyně. Přihlaste se nejlépe do konce května na www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace: Peter Markovič, tel: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz.

 

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi ve Fryštáku u Zlína

Tento pobyt v termínu od 19. do 25. července 2015 (neděle až sobota) je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání je rozdělené do dvou částí vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky odborníků a kněze. V průběhu přednášek je zajištěn program pro děti. Během dne je i možnost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod. Pokud máte o pobyt zájem, napište si o bližší informace a přihlášku přímo na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, 772 00, tel. 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz.  

 

Pobyt prarodičů s vnoučaty

Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt od 10. do 17. srpna 2015 do Velkých Losin. Ubytování je zajištěno v chatě Brněnka. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod. Pro přihlášení vyplňte, prosíme, přihlášky, které  během března najdete spolu s dalšími informacemi na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587 405 250, cmarova@arcibol.cz.

 

Tábor pro rodiče s programem Kurzu efektivního rodičovství a Školou lásky v rodinách

na léto 2015, konkrétně od 18. do 25. července jsme pro vás připravili ojedinělý projekt, ve kterém se bude snoubit program Kurzu efektivního (positivního) rodičovství se Školou lásky v rodinách. Tento program je určen rodičům, kteří chtějí absolvovat základní Kurz efektivního  rodičovství (KER), či se v jeho technikách chtějí více zdokonalit a zároveň upevnit vzájemný vztah v manželství skrze program Škola lásky v rodinách podle PhDr. Jiřiny Prekopové. Program KER bude každé dopoledne v rámci celého pobytu. Odpolední čas bude zaměřen na společné trávení času rodičů s dětmi a to způsobem nabídnutého volnočasového programu či podle vlastního uvážení rodiny. Tedy způsobem, pro který se rodina sama rozhodne. Ve večerních hodinách bude manželům nabídnut program Školy lásky v rodinách podle PhDr. J. Prekopové.

Tábor se bude konat na Svatém Hostýně (Poutní dům č. 1, 2), lektory budou: pro Školu lásky v rodinách - Mgr. Ing. Jan Čapek (http://jancapek.webnode.cz/); pro Kurz efektivního rodičovství – Bc. Marcela Kořenková.

Zde uvádíme ceny za ubytování, stravu a režie (platba lektorů, pronájem sálu, hlídání dětí a jiná tech. zajištění); pro 6 člennou rodinu: 20 514,-Kč; pro 5 člen. rodinu: 17 095,-Kč; pro 4 člen. rodinu: 13 676,-Kč; pro 3 člen. rodinu: 10 257,-Kč; pro 2 člen. rodinu: 6 838,-Kč; pro 1 osobu 3 419,-Kč.

Kapacita účastníků je omezena. Při přihlášení budou upřednostněny manželské či rodičovské páry, které se budou účastnit tábora společně. Podrobnější informace s programem a podmínkami platby budou zaslány na základě přihlášení. Přihlásit se můžete na www.citynet.cz/tabor.

 

SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz  (prosby nebudou nikde zveřejněny). „Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b) 

 

Nabízíme vám materiály a inspirace...

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.

Naposled jsme připravili texty „Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti“, které slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů. Skripta nabízí každý měsíc jinou manželskou dvojici (blahořečenou nebo v procesu blahořečení apod.) jejich poutavé svědectví života a několik možností jak je mohou také dnešní manželé následovat ve svém konkrétním, praktickém životě.

Pro setkání seniorů jsme ke školnímu roku 2014/15 nabídli skripta na téma: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí“. Materiály obsahují rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu.

 

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz.
Upozornění: O prázdninách nejsou poradny otevřené.

 

Podrobnější informace, přehled plánovaných akcí Centra pro rok 2014, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

 

DOPORUČUJEME

Rodinné centrum Slunečnice   

Olomoucké RC Slunečnice zve k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma! Nabízí setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti, … Můžete jej navštívit každé úterý od 9 do 12 hod.  Aktivity probíhají ve Farním domě u katedrály (1.patro) na Mlčochově ulici č.7. Plakátek na celý měsíc najdete na www.rodinnyzivot.cz.

 

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

Jaké jsou odlišnosti žen a mužů v prožívání duchovní roviny života? Co zakouší v kostelní lavici, jaké jsou jejich niterné potřeby? Čím se můžeme vzájemně doplňovat a inspirovat?

Těmito otázkami se zabývá nové číslo časopisu Rodinný život s tématem Víra ženy, víra muže.

Dva manželské páry v rozhovorech vypráví o hledání vhodného způsobu společné modlitby, důslednosti a opouštění stereotypů. Svůj životní příběh přiblíží sestra Vincenta z kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kapucín, bratr Radek. Oba se věnují práci s mladými lidmi. 

P. Tomáš Holub nabízí podněty ke společné modlitbě manželů. Zve k pomalému kráčení a vzájemné ohleduplnosti v této intimní oblasti života.

Z odpovědí na anketní otázku se dovíte, kdy nejvíce vnímáme Boží blízkost.

Další kapitola Babiččiny teologie je pozváním k velikonoční reflexi. Tančit v kostele může být tou nejkrásnější modlitbou – začtěte se do povídání anděla Cherubína. Příběh pana Nágla oceňuje ženy a jejich ochraňující lásku.

V časopise nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu? Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: dárkový certifikát  + 5 čísel časopisu o 40 stránkách  + poštovné. Objednávky můžete učinit na telefonním čísle 587 405 250,  na e-mailu cmarova@arcibol.cz, skrze internetový formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc. Časopis najdete také na Facebooku: www.facebook.com/casopisrodinnyzivot.

 

Kontakt:

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2

779 00  Olomouc

tel.: 587 405 250-3

email: rodina@arcibol.cz

www.rodinnyzivot.cz

CPRŽ na Facebooku

www.rodinnyzivot.eu

 
 
Nahoru