24.03.2015, kategorie: Akce

Akruální nabídka Centra pro rodinný život Olomouc

Akruální nabídka Centra pro rodinný život Olomouc

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory se koná 27. – 29. března 2015 na Velehradě. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Další bude 15. – 17. 5. na Sv. Hostýně. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně

Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls? Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích? Přihlaste se víkend v Českém Těšíně. Je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Začíná v pátek 10. dubna v 18.00 hod. a končí v neděli po obědě. Víkend povede P. Antonín Krasucki OP, cena 700,- Kč. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma.

Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz.

Malá pouť za velké věci 

Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 12. dubna 2015. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. V květnu bude tato pouť v neděli 10. 5. 2015. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 587405251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 14. dubna s MUDr. Jitkou Krausovou, OV na téma: „Cesta světla“ Další pod názvem „Červánky nové éry - život olomouckých Židů po roce 1848“ se uskuteční 12. 5. s Mgr. Danielem Soukupem, PhD. (sraz bude u Okresního soudu). Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

Příprava snoubenců na manželství

Nabízíme kurz určený zvláště párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Skládá se z víkendového pobytu a ze čtyř večerních setkání. Témata, kterými se na přípravě zabýváme: komunikace a řešení konfliktů v manželství | manželství a sexualita (+ plánování rodičovství) | vztahy k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství | víra a vztah k Bohu v manželství | psychologické rozdíly mezi mužem a ženou | sdílené cíle a hodnoty | finance v manželství.

Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Příprava snoubenců se uskuteční po naplnění kurzu alespoň pěti páry snoubenců.

Jarní příprava začne v 10. dubna a potrvá do konce května. Páteční setkání probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete spolu s dalšími informacemi na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587 405 250, cmarova@arcibol.cz.

Kurz efektivního rodičovství (KER)

Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem. Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který v Olomouci zahájíme ve čtvrtek 30. dubna 2015. Setkání pak budou probíhat každý týden v termínech: 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. a 18. 6. 2015 vždy od 17:00 do 19:30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektorkou kurzu je Bc. Marcela Kořenková. Kurzovné je 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Poslední volná místa, hlaste se dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 587 405 250. Další informace o KER najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

Pobyt prarodičů s vnoučaty

Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt od 10. do 17. srpna 2015 do Velkých Losin. Ubytování je zajištěno v chatě Brněnka. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod. Pro přihlášení vyplňte, prosíme, přihlášky, které  během března najdete spolu s dalšími informacemi na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587 405 250, cmarova@arcibol.cz.

SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz  (prosby nebudou nikde zveřejněny). „Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b) 

Nabízíme vám materiály a inspirace...

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.

Naposled jsme připravili texty „Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti“, které slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů. Skripta nabízí každý měsíc jinou manželskou dvojici (blahořečenou nebo v procesu blahořečení apod.) jejich poutavé svědectví života a několik možností jak je mohou také dnešní manželé následovat ve svém konkrétním, praktickém životě.

Pro setkání seniorů jsme ke školnímu roku 2014/15 nabídli skripta na téma: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí“. Materiály obsahují rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz.

Podrobnější informace, přehled plánovaných akcí Centra pro rok 2014, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

Rodinné centrum Slunečnice   

RC zve k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma! Nabízí setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti, … Můžete jej navštívit každé úterý od 9 do 12 hod.  Aktivity probíhají ve Farním domě u katedrály (1.patro) na Mlčochově ulici č.7. Plakátek na celý měsíc najdete na www.rodinnyzivot.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

Jaké jsou odlišnosti žen a mužů v prožívání duchovní roviny života? Co zakouší v kostelní lavici, jaké jsou jejich niterné potřeby? Čím se můžeme vzájemně doplňovat a inspirovat?

Těmito otázkami se zabývá nové číslo časopisu Rodinný život s tématem Víra ženy, víra muže.

Dva manželské páry v rozhovorech vypráví o hledání vhodného způsobu společné modlitby, důslednosti a opouštění stereotypů. Svůj životní příběh přiblíží sestra Vincenta z kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kapucín, bratr Radek. Oba se věnují práci s mladými lidmi. 

P. Tomáš Holub nabízí podněty ke společné modlitbě manželů. Zve k pomalému kráčení a vzájemné ohleduplnosti v této intimní oblasti života.

Z odpovědí na anketní otázku se dovíte, kdy nejvíce vnímáme Boží blízkost.

Další kapitola Babiččiny teologie je pozváním k velikonoční reflexi. Tančit v kostele může být tou nejkrásnější modlitbou – začtěte se do povídání anděla Cherubína. Příběh pana Nágla oceňuje ženy a jejich ochraňující lásku.

V časopise nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu? Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: dárkový certifikát  + 5 čísel časopisu o 40 stránkách  + poštovné. Objednávky můžete učinit na telefonním čísle 587 405 250,  na e-mailu cmarova@arcibol.cz, skrze internetový formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc. Časopis najdete také na Facebooku: www.facebook.com/casopisrodinnyzivot.

Kontakt:

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2

779 00  Olomouc

tel.: 587 405 250-3

email: rodina@arcibol.cz

www.rodinnyzivot.cz

CPRŽ na Facebooku

www.rodinnyzivot.eu

 
 
Nahoru