18.12.2020 15:40, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Adventní online besídka seniorů s Bronislavou Halbrštátovou

Adventní online besídka seniorů s Bronislavou Halbrštátovou

Dne 17. 12. 2020 jsme prožili nádhernou adventní besídku, kterou pro nás připravila Veronika Čepelková z Diecézního centra pro seniory s paní Bronislavou Halbrštátovou. Sešlo se nás online přes dvacet seniorů.

Zazpívali jsme si vánoční písně a koledy. Paní Broňa je prokládala hezkými verši, např. od Václava Renče.

Zazpívali jsme si "Ejhle, Hospodin přijde", "My zpíváme, víme komu", "Pásli ovce Valaši", "Bůh se sklonil k nám", "Narodil se Kristus Pán", aj.

Paní Broňa mám popřála, aby se Kristus Pán narodil v každém srdci, aby nám dával sílu a ukazoval pravý smysl Vánoc. Jeho poselství a naději nesme do svých domovů, do rodin našich dětí a přátel. Popřála nám pevné zdraví, požehnané Vánoce i rok 2021.

Ze srdce děkujeme paní Broně a Veronice.

Potěšily naše srdce. Paní Broňa hrála pro radost nám i Pánu Bohu. Propojují nás společné modlitby.

Na závěr jsme si zazpívali naši seniorskou hymnu "Raduj se v Pánu vždycky" a "Mnoga ljeta, živijó".

Připili jsme si na zdraví a svět s Pánem a ve společenství seniorů kolem Veroniky je hned veselejší. Děkujeme.

Věra Šimková

 

 

 
Nahoru