21.12.2015, autor: František Klika, kategorie: Ostatní

Adventní modlitba

Adventní modlitba
Z knihy Sváteční meditace

Velká tíseň, Matko Boží,

velké pomoci si žádá:

přispěj lidu, ve lsti vězí

otce lži, starého hada.

 

K čemu prý tvé požehnání,

k čemu ctnosti, odříkání,

nač prý k tobě ruce spínat,

ve tvých chrámech ztrácet času,

svědomí naslouchat hlasu.

Žádost očí máme vnímat,

v zdravém tělo duch prý zdravý,

rozkoš těla – zákon pravý.

 

Paní, mocí obdařená,

lid svůj vždycky milující,

přimluv se u svého Syna,

zadrž ruku trestající!

František Klika

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru