15.01.2018 [pondělí] - 19.01.2018 [pátek], zveřejněno: 05.01.2018, kategorie: Akce

Adorace "24"

Adorace "24"

Milí přátelé, pokračujeme…

Všechny, kterým také leží na srdci to, aby se mezi námi, mezi lidmi, v rodinách, v naší zemi, Evropě… šířilo Boží požehnání, zveme k již druhé přímluvné modlitbě nejen za toto vše…

Proč? Všichni dobře víme, že špatných věcí se kolem děje dost a dost a také víme, že modlitba je velmi důležitý prostředek, který si Pán může použít a věci měnit podstatným způsobem. I samo Písmo nás vybízí, abychom se na Pána obraceli v modlitbách a prosbách.

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno…“ Mt 6,7

Jak? Prosme Pána při pravidelných 24 hodinových přímluvných adoracích 1x za měsíc. Jde o tichou přímluvnou modlitbu před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Každý se může připojit podle svých možností. Prosíme za požehnání pro všechny lidi, rodiny, města, zemi, Evropu, za mír, za křesťanské hodnoty… To je to hlavní, za co se modlíme a každý měsíc více myslíme na něco konkrétněji.

Kde? V kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu, 2. patro

Kdy? 1x měsíčně od pátku 19:00 hodin do soboty 19:00 hodin

Příští adorace „24“ začíná v pátek 19. 1. 2018 v 19:00 hod.

Každá příští 24 hodinová adorace bude začínat vždy v pátek přibližně uprostřed měsíce (16. 2., 16. 3. …), vždy od 19:00 hod.

Úmysl na leden?      

Za mír a za naši vlast.

Za mír, požehnání pro všechny lidi, naši zemi i svět je hlavní, stálý úmysl.

Jak se zapsat na adoraci?

24 hodinová adorace může pravidelně probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kapli, tj. rozepsání hodin mezi ty, kteří k modlitbě budou přicházet. Jste srdečně zváni k tomuto svolávání Božích milostí na zem!!!

Zapsat se na konkrétní hodinu můžete na adrese simkova.jaroslava(at)seznam.cz, nebo na telefonu 605 345 973 (Jaroslava Šimková).

Arch k zapisování se na adoraci bude k dispozici také na chválách, které v Hradci Králové probíhají (vždy 2. úterý v měsíci) a bude vždy i v průběhu adorace připravený na následující měsíc.

Za modlitební tým Jaroslava Šimková

 
 
Nahoru