23.11.2021 13:50, autor: Věra Šimková, kategorie: Aktuality

AKTUALIZOVÁNO: Video: Vydejme se na cestu od sebe k Bohu - malá duchovní obnova s P. Janem Linhartem

AKTUALIZOVÁNO: Video: Vydejme se na cestu od sebe k Bohu - malá duchovní obnova s P. Janem Linhartem
Video 1., 2. a 3. část

Přinášíme první, druhý a poslední třetí díl video záznamu a zápisky z online duchovní obnovy s P. Mgr. Janem Linhartem na téma "Vyzvání k cestě". Zápisky pořídila Mgr. Věra Šimková. Obnovu pořádalo v květnu 2021 Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

Záznam duchovní obnovy (1. část)

Záznam duchovní obnovy (2. část)

Záznam duchovní obnovy (3., poslední část)

Zápisky Mgr. Věry Šimkové

Duchovní obnova "Vyzvání k cestě" s P. Mgr. Janem Linhartem (3. - 5. 5. 2021)

O. Jan nám posílá pozdravy ze své duchovní obnovy, z kláštera řádových sester v Kroměříži.

Říká: "Měli bychom se vydat na cestu s krásným, rašícím jarem. Vydat se na cestu, která je mezi námi a Bohem. Od svého lpění na nesmrtelnosti našeho světa".

Z knihy Henri J.M. Nouwena : "Duchovní život jako cesta" - musíme-li mít věci pod kontrolou, pak se náš život může rozsypat jako domeček z karet. Proto je mnoho lidí v depresích. Lpíme na nesmrtelnosti tohoto světa. Stárneme, odcházejí nám síly, pak najednou přijde potřeba přijmout pomoc od druhých. My však potřebujeme Pána Boha, bezpodmínečnou lásku. 

O. Jan vzpomíná na přednášku, kdy hovořila přednášející o tom, jak bojovala ve vztazích v rodině s nespokojeností se svým manželem. Měla stále snahu se na něho za maličkosti zlobit. Chyba však byla v ní. Nemohu manžela stavět na úroveň Boha, ale společně s manželem musím jít k Bohu. Jen On je bez chyb.

V koncentračním táboře byl biskup mučen, říká: "Už jsem uvnitř zemřel". Mučení ztratilo smysl, kat v ohromení přestal s mučením.

Jsme svobodní, když nemáme věci tohoto světa na prvním místě. Protože nic není naše, vše je dar od Boha, který mohu přijmout a o který jednou přijdu. Také náš život je dar Boží. Je smutný život těch, kteří Boha nepoznali. RNad vším je Bůh a patří k mému životu.

Modlitba - je prostředek bytí s Bohem. Je to také dar, Boží milost. Musíme se snažit vyjít k Bohu (za dobrým klavíristou jsou také stovky hodin cvičení). Je milost Boha, že můžeme být s ním. Ale je to práce - být s ním v modlitbě. Jako když se mají lidé rádi, tak stejný intimní vztah máme s Bohem.  

Modlitba je jako dýchání duše. Malou otevřeností k Bohu jsme jako astmatici. Proto prosíme Ducha Svatého, aby se za nás modlil. Čím více spoléháme na Boha, tím lépe se modlíme.

Od iluze o tomto světě, od "své" jistoty, přecházíme k Bohu, kterého neznáme!

Žl 22: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.

... Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

...  Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal".

... Ježíš také prožíval těžké chvíle, kdy mu bylo na kříži vše vzato, proto nám rozumí. 

A poslední Jeho slova: "Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha." ... Znovu našel blízkost Boha, svého otce!

Kniha Richarda Rohra: "Univerzální Kristus". Tanec, Bůh nás vyzval, občas se nám vzdálí - jakoby se postaví za nás, aby si nás pak o to víc přitáhl k sobě.

Od lpění na tom, co je pozemské, k Bohu. To pozemské je předehrou.

(Když nám Bůh neodpovídá, může to také znamenat, že nám věří, že situaci zvládneme sami.)

Na závěr -> učitel, pokus, sklenice. Kameny navrstvil až po hrdlo. "Je plná?" Pak doplnil štěrkem, pískem, vodou. "Poučení?" - "Bez ohledu na to, jaký je náš program, vždy je místo k doplnění." - Ne: "Pokud nedáme do sklenice nejprve velké kameny, pak už je tam nedostaneme. Kameny jsou náž vztah s Bohem. Uvědomme si, co je podstatné v našem životě!"

"Věř a budeš spasen"

Poznámky:

1. Henri Nouwen - spojuje osobní zkušenosti s nejhlubšími myšlenkami křesťanství. V knize "Duchovní život jako cesta" ukazuje tři fáze pohybu člověka k dosažení zralého lidství, zdravých vztahů s druhými lidmi a osobního vztahu s Bohem v modlitbě. 

Tato cesta růstu vede:

od zraňující osamělosti k plodné a duchovně plné samotě, 

od nepřátelství a agresivity k otevřené pohostinnosti, 

od iluzí a sentimentality ve vztahu k Bohu až k nalezení osvobozující otevřenosti v modlitbě. 

Henri Nouwen doplňuje svůj výklad moudrými vyprávěními z řady náboženských tradic, od klasiků křesťanských (Thomas Merton, Chalíl Džibrán, pravoslavné hnutí hésychastů) až po příběhy zenové. 

Připojen je i samostatný autobiografický text „Za zrcadlem“, který líčí autorovu vážnou nehodu a novou, proměňující zkušenost s Bohem na prahu smrti.

2. Richard Rohr je celosvětově uznávaným duchovním učitelem. Pomohl milionům lidí uvědomit si, o co jde v otázkách víry a spirituality. 

Dosud nikdy nepsal na téma Ježíše. Kdo byl Ježíš, ví většina z nás. Ale kdo byl Kristus? Jedná se jen o Ježíšovo příjmení? Naše chápání, píše R. Rohr, bylo až příliš omezeno kulturou, náboženským hašteřením a sklonem lidí stavět se do centra. 

Čerpá z Písma, historie a duchovní praxe. Předkládá pohled na Ježíše Krista jako na zpodobnění Božího trvalého, stále se odvíjejícího konání ve světě. 

„Bůh miluje věci skrze to, že se jimi stává,“ píše. Ježíšův život byl míněn jako vyhlášení, že člověk není od Boha nikdy oddělen - pokud si sám oddělení od něho nezvolí. Když znovu objevíme tuto základní pravdu, ve víře už nepůjde tolik o dokazování, že Ježíš byl Bůh, jako spíše o to, učit se rozpoznávat Stvořitelovu přítomnost ve všem kolem nás a v každém člověku, s nímž se setkáme. 

Výborná beseda, děkujeme. Máme zase perly k přemýšlení.

Věra Šimková

 
 
Nahoru