09.11.2019 [sobota] - 15.11.2019 [pátek], zveřejněno: 01.08.2019, kategorie: Poutní zájezdy

Zveme vás na národní pouť do Říma se speciálním programem

Zveme vás na národní pouť do Říma se speciálním programem

Aktuálně obsazeno.

Zveme vás na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České. Pro seniory a další zájemce je v nově nabídce pohodlná letecká varianta v termínu 9. - 15. 11. 2019 se speciálním programem, který nabídne generální audienci s papežem Františkem, mši sv. s českými a moravskými biskupy, prohlídku Vatikánu, antických památek a míst spjatých s apoštolem Pavlem a prvními křesťany, návštěvu Castel Gandolfo a jezera Lago Albano,...

Letecký zájezd do Říma

Národní pouť + speciální program

Termín: 9. – 15. 11. 2019

Cena: 13.490,- Kč

CENA ZAHRNUJE: oboustrannou leteckou dopravu Praha - Řím - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z letiště na hotel, 6x ubytování v *** hotelu, 6x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 7 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), připojištění proti stornu (nepovinné) 460,- Kč/osoba/pobyt, osoby do 18 let 410,- Kč/osoba/pobyt - v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace na vyžádání). V ceně není započtena městská taxa 4-6,- EUR osoba/noc, jízdné metrem (Metrebus Roma), které momentálně stojí 18,- EUR/72 hodin a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

PŘEDPOKLÁDANÝ DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

9. 11. – sobota: Odlet z Prahy ve 12:05 do Říma, přílet do Říma ve 14:00, transfer na hotel. Podrobnější informace a pokyny ke srazu obdržíte ve finálních pokynech k odletu, v podvečer ještě výjezd metrem do města, pravděpodobně do Vatikánu, který je nedaleko hotelu (cca 2,5 km),.

10. 11. – neděle: Snídaně. Naši pouť v Římě zahájíme putováním po stopách velkého světce apoštola Pavla. Navštívíme kostel San Paolo alla Regola - místo, kde byl pravděpodobně Pavel držen v tzv. domácím vězení, Santa Maria in Via Lata - v Římě existuje ještě další místo jeho druhého římského pobytu (pokud je správné tvrzení některých badatelů, že z prvního vězení byl osvobozen a vydal se na další apoštolské cesty po Španělsku, Řecku a Malé Asii a znovu byl zajat - tentokrát pro obvinění z křesťanství - a vězněn) v Santa Maria in Via Lata. Tre Fontane – místo Pavlova stětí. Santa Maria Scala Coeli – údajná poslední noc sv. Pavla Naše putování zakončíme v bazilice San Paolo fuori le mura (Sv. Pavel za hradbami) – poté, co Pavel byl sťat, bylo jeho tělo učedníky přeneseno a pohřbeno na Via Ostiense, v místě, kde se dnes tyčí bazilika Sv. Pavla za hradbami.

11. 11. – pondělí: Snídaně. Budeme putovat po stopách prvních křesťanů - nejprve navštívíme Katakomby svaté Domitilly - patří k největším a nejstarším křesťanským pohřebištím. Dále zavítáme do kostelíka Domine quo vadis - na křižovatce Via Appia a Via Ardeatina, postaveném na místě, kde se Ježíš zjevil sv. Petrovi. Projdeme se po Via Appia Antica - nejdůležitější dopravní tepně celého římského impéria - po známé historické cestě, po níž směřoval do Říma sv. Pavel. Odpoledne slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15:00 hodin národní mše svatá, poté volný program nebo možnost účasti v 17:30 hodin na slavnostním koncertu ke cti sv. Anežky a našich národních patronů - kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini - nedaleko baziliky Santa Maria Magiore).

12. 11. – úterý: Snídaně. Naším cílem bude Vatikán, nejmenší plně suverénní stát světa. V tento den slavíme 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. V 10:00 hod národní mše sv. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři - biskupy, kněžími a církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky. Následně si prohlédneme baziliku sv. Petra (hrob sv. Petra, sv. Jana Pavla II. a dalších papežů, kardinálů a římských mučedníků), fakultativně možnost výstupu na kopuli baziliky s úchvatným výhledem na Věčné město. Dále uvidíme Andělský hrad (zvenku) - původně Hadriánovo mauzoleum, později papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení. V současnosti muzeum věnované historii budovy a města Říma. Pak přejdeme Andělský most přes řeku Tiberu, třetí nejdelší řeku v Itálii a navštívíme Piazza Navona - podlouhlé barokní náměstí stojící na místě starověkého stadionu. Nakonec ještě zavítáme na Aventin - jeden ze sedmi pahorků, na nichž stál starověký Řím. Je také místem, kde pobýval sv. Vojtěch. Kostel Santa Prisca - místo, kde podle tradice stál dům páru Akvila a Priska sloužící k scházení místní církve.

13. 11. – středa: Snídaně. Účast na generální audienci se Sv. otcem Františkem ve Vatikánu, odpoledne slavnostní mše (zakončení národní pouti) s biskupy v bazilice sv. Jana v Lateránu (zde se také nalézají ostatky sv. Pavla). Poté se vydáme na kouzelnou procházku večerním městem (nebo možnost individuálního programu). Navštívíme baziliku San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech) – zde se nalézají okovy, kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě. Zvenku uvidíme Koloseum – největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven, místo, kde soupeřili gladiátoři i odsouzení vězňové s divokými zvířaty. Pak nás čeká Forum Romanum – největší fórum starověkého Říma, někdejší pulzující centrum města a potažmo i veškerého dění. Konstantinům vítězný oblouk – vystavěný římským senátem po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu. Mamertinský žalář – nejstarší římské vězení, místo, kde byli drženi apoštolové sv. Petr a sv. Pavel. Palatin – pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím. Circus Maximus – největší antický stadion. Pořádaly se zde rovněž triumfální oslavy na počest císařů vracejících se z vítězných tažení.

14. 11. – čtvrtek: Mše sv., snídaně. Vydáme se poznávat Castel Gandolfo – letní sídlo papeže a nádherné jezero Lago Albano. Procházka, relax (doporučujeme ochutnat vynikající místní víno). Volno. Večer dle možnosti koupání v římských termálech.

15. 11. – pátek: Mše sv., snídaně, dopoledne osobní volno, možnost nákupů, cca v 11:30 odjezd na letiště, odlet do Prahy s přepokládaným přílet v 16:40.

Součástí programu je každodenní mše sv. a dle možností i přestávka na oběd. Program může být ještě dodatečně (nikoliv zásadně) upraven.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, naskenovanou e-mailem nebo faxem, a uhradit zálohu v minimální výši 6.000,- Kč/osoba. Po připsání zálohy na účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na vaši adresu/e-mail.

Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK. Poskytovatelé služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným časovým předstihem, než je jinak obvyklé. Přibližně 2 měsíce před odletem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25,- Kč/EURO (v případě platby v eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterku; zcela orientační kapesné ve výši alespoň 150,- EURO, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

KONTAKT A PŘIHLÁŠKY (v případě zájmu doporučujeme přihlásit se co nejdříve!): Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz.

 
 
Nahoru