16.02.2016, kategorie: Novinky

V Hradci Králové vzniká nový Domov pro seniory GrandPark

V Hradci Králové vzniká nový Domov pro seniory GrandPark

Kdo jsme?

 • GrandPark, a.s. je soukromý poskytovatel sociálních služeb, registrace dle zákona 108/2006 Sb.
 • Budujeme síť Domovů pro seniory GrandPark v regionálních centrech ČR; v květnu 2015 byl spuštěn provoz prvního domova v Havířově
 • Naše služby opíráme o dlouholeté zkušenosti klíčových lidí v oblasti sociální a zdravotní péče o seniory odkázané na pomoc druhých osob
 • Naší základní filozofií je poskytnout domov s dosahem permanentní péče všem zájemcům o plnohodnotné prožití poslední třetiny života
 • Klienta stavíme na první místo a snažíme se o individuální přístup v závislosti na jeho konkrétních přáních a potřebách

Domov GrandPark Hradec Králové

 • Celková kapacita 149 lůžek
 • Bezbariérový přístup do všech prostor domova
 • Dvou- a třílůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím, TV a lednicí
 • 24-hodinová péče o klienty našimi proškolenými zaměstnanci, sociální i zdravotní péče
 • Vlastní stravovací provoz s důrazem na domácí nutričně vyváženou stravu; spolupráce s nutričním terapeutem
 • Velkoryse pojaté ergoterapeutické a společenské prostory, včetně výtvarného atelieru
 • Místnost pro fyzioterapii
 • Krytá terasa, na kterou navazuje relaxační a meditační zahrada
 • Možnost návštěv rodinných příslušníků, přátel i známých je samozřejmostí

Poskytované služby

Domov pro seniory nabízí služby osobám, které dosáhly 65 let věku, mají z důvodu věku zhoršenou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Kapacita je 38 lůžek.

Domov se zvláštním režimem je určen osobám s demencí způsobenou nejčastěji Alzheimerovou nemocí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a speciální péči. Tuto službu poskytujeme klientům od 50 let věku. Kapacita je 108 lůžek.

Odlehčovací služba Program, který je přizpůsoben všem variantám postižení nebo omezení klienta, tzn.je přizpůsoben pro aktivnější klienty, ale i pro pasívnější - dle jejich momentálního stavu a schopností. Kapacita 3 lůžka.

Péče a terapie v GP Hradec Králové

 • Ubytování a stravování
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Zdravotní péče
 • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Reminiscenční terapie
 • Orientace realitou
 • Trénink paměti
 • Životní příběh
 • Pohybová, režimová terapie
 • Muzikoterapie, keramika
 • Fototerapie
 • a další...

Ceník poskytovaných služeb

Úhrada za základní služby ve výši 380,- Kč/den se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, konkrétně vyhláškou 505/2006 Sb.:

1. Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem

Cena za ubytování je stanovena částkou 210,- Kč/den ve dvoulůžkovém pokoji

Cena za celodenní stravování je stanovena částkou 170,- Kč/den – strava 5x denně

Cena za veškeré aktivity včetně zdravotní, ošetřovatelské, terapeutické a servisní péče ve výši 212,- Kč/den

2. Odlehčovací služby

Cena za ubytování je stanovena částkou 210,- Kč/den ve dvoulůžkovém pokoji

Cena za celodenní stravování je stanovena částkou 170,- Kč/den – strava 5x denně

Cena za veškeré aktivity včetně zdravotní, ošetřovatelské, terapeutické a servisní péče ve výši 458,- Kč/den

Těšíme se na vaši návštěvu,
vaše jakékoli dotazy rádi zodpovíme na tel:

734 313 241
nebo na
www.grandpark.cz


Foto: www.grandpark.cz

 

Banner-zajezd-Kanarske-ostrovy

 
Nahoru