Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

22.04.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Naslouchat Ježíši a nést kříže druhých

Naslouchat Ježíši a nést kříže druhých

...Skrze křest jsme přece Boží děti! V praxi by to znamenalo, že i my máme být ochotni nasadit se pro Boží věc, pro jeho zákony, pro Ježíše, pro víru a také pro druhé. Naše nasazení, absolutní a bezvýhradné, by totiž mělo plynout z onoho biblického „poznání“ a „poznat druhého“ je totéž, jako milovat jej, žít pro něj. V případě Ježíše naslouchat mu a nechat se vést; v případě druhých třeba i nést jejich kříže. Tohle nenajdete v žádném programu žádné strany, toto vše ukrývají pouhá čtyři Ježíšova slova: „JÁ JSEM PASTÝŘ DOBRÝ“. Celý článek...

20.04.2018, autor: Karel Voplakal, kategorie: Příběhy
„Setkání s panem kardinálem jsem se nezúčastnil - a dost toho teď lituji!“

„Setkání s panem kardinálem jsem se nezúčastnil - a dost toho teď lituji!“

Psal se rok 1967, kdy původně tuhý totalitní režim jakoby - i když velice pozvolna - začal ztrácet svůj deptající potenciál; dokonce se občas naskytla určitá, i když velice omezená možnost podívat se za „železnou oponu“, což bylo do té doby cosi neslýchaného! Takovouto možnost ve výjimečných případech poskytovalo členství v tak zvané Vědecko-technické společnosti (VTS), která začala organizovat zahraniční zájezdy pro své členy - ve vzácných případech dokonce nejenom do zemí RVHP! Celý článek...

19.04.2018, autor: Martin Weisbauer, Radio Proglas, kategorie: Novinky
Audio: Setkání s P. Janem Rybářem nás nabíjí optimismem

Audio: Setkání s P. Janem Rybářem nás nabíjí optimismem

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové uspořádalo i letos každoroční duchovní obnovu s P. Janem Rybářem SJ. Na telefonu jsme zastihli pravidelného účastníka těchto obnov, pana Václava Adama, který se s námi podělil o svůj názor. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
25.04.2018 [středa] - 30.04.2018 [pondělí], zveřejněno: 17.04.2018, kategorie: Akce
Pozvánka na putování po úchvatných biblických místech Turecka s pobytem na nádherném řeckém ostrově Patmos

Pozvánka na putování po úchvatných biblických místech Turecka s pobytem na nádherném řeckém ostrově Patmos

Prozkoumejte a prožijte úchvatná biblická místa Turecka - sedm církví z knihy Zjevení a nádherný biblický ostrov Patmos zvaný Egejský Jeruzalém, kde sv. Jan psal knihu Zjevení. Vrcholem putování bude návštěva známého poutního místa Meryemana nad Efezem, kde podle jedné z tradic žila a zesnula Panna Maria. Do 30. 4. 2018 navíc sleva 400,- Kč/osoba za včasné přihlášení! Odborným a duchovním průvodcem zájezdu bude vynikající Mons. Dr. Ján Majerník!
Celý článek...

16.04.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Přímluvkyně

Přímluvkyně

Toto neobvyklé české slovo, známé z mariánských kázání, chci dát do opačné souvislosti. Maria se přimlouvá u každého z nás: kéž je můj Syn středem vašeho života! Celý článek...

15.04.2018, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se svědčit

Nebojme se svědčit

Máme víru, máme dary Ducha svatého, máme poznání, máme eucharistii. Jsou nám odpuštěny hříchy a žijeme v milosti posvěcující. Kam se však poděla ona radost a ochota o Kristu, a o své víře, svědčit? Proč nejsme podobni těm prvním apoštolům? I my přece jsme, prostřednictvím svého křtu, své příslušnosti k církvi „svědky“. Nebojme se tedy svědčit. Svou radostí, svou vírou a především, svým životem. Celý článek...

17.04.2018 [úterý] - 21.04.2018 [sobota], zveřejněno: 11.04.2018, kategorie: Akce
V Hradci Králové se uskuteční setkání vdov a vdovců

V Hradci Králové se uskuteční setkání vdov a vdovců

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové a komunita Emmanuel Brno srdečně zvou na setkání vdov a vdovců, které se uskuteční 17. 5. 2018 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu. Přednášet budou zkušené lektorky MUDr. Viola Svobodová, zakladatelka Hospice v Brně a pí. Jana Žáčková, animátorka programů pro seniory. Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2018. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
13.10.2017 [pátek]
14.10.2017 [sobota]
15.10.2017 [neděle]
16.10.2017 [pondělí]
17.10.2017 [úterý]
20.10.2017 [pátek]
20.10.2017 - 21.10.2017
Celá ČR
20.10.2017 - 21.10.2017
20.10.2017 - 24.10.2017
21.10.2017 [sobota]
20.10.2017 - 21.10.2017
Celá ČR
20.10.2017 - 21.10.2017
20.10.2017 - 24.10.2017
21.10.2017 - 26.10.2017
22.10.2017 [neděle]
20.10.2017 - 24.10.2017
21.10.2017 - 26.10.2017
23.10.2017 [pondělí]
20.10.2017 - 24.10.2017
21.10.2017 - 26.10.2017
24.10.2017 [úterý]
20.10.2017 - 24.10.2017
21.10.2017 - 26.10.2017
25.10.2017 [středa]
21.10.2017 - 26.10.2017
26.10.2017 [čtvrtek]
21.10.2017 - 26.10.2017
28.10.2017 [sobota]
28.10.2017
31.10.2017 [úterý]
31.10.2017
13.11.2017 [pondělí]
13.11.2017 - 18.11.2017
14.11.2017 [úterý]
13.11.2017 - 18.11.2017
15.11.2017 [středa]
13.11.2017 - 18.11.2017
16.11.2017 [čtvrtek]
13.11.2017 - 18.11.2017
17.11.2017 [pátek]
13.11.2017 - 18.11.2017
18.11.2017 [sobota]
13.11.2017 - 18.11.2017
20.11.2017 [pondělí]
20.11.2017 - 24.11.2017
21.11.2017 [úterý]
20.11.2017 - 24.11.2017
21.11.2017 - 24.11.2017
22.11.2017 [středa]
20.11.2017 - 24.11.2017
21.11.2017 - 24.11.2017
23.11.2017 [čtvrtek]
20.11.2017 - 24.11.2017
21.11.2017 - 24.11.2017
24.11.2017 [pátek]
20.11.2017 - 24.11.2017
21.11.2017 - 24.11.2017
24.11.2017 - 28.11.2017
24.11.2017 - 29.11.2017
25.11.2017 [sobota]
24.11.2017 - 28.11.2017
24.11.2017 - 29.11.2017
25.11.2017 - 30.11.2017
26.11.2017 [neděle]
24.11.2017 - 28.11.2017
24.11.2017 - 29.11.2017
25.11.2017 - 30.11.2017
27.11.2017 [pondělí]
24.11.2017 - 28.11.2017
24.11.2017 - 29.11.2017
25.11.2017 - 30.11.2017
28.11.2017 [úterý]
24.11.2017 - 28.11.2017
24.11.2017 - 29.11.2017
25.11.2017 - 30.11.2017
29.11.2017 [středa]
24.11.2017 - 29.11.2017
25.11.2017 - 30.11.2017
29.11.2017 - 03.12.2017
30.11.2017 [čtvrtek]
25.11.2017 - 30.11.2017
29.11.2017 - 03.12.2017
01.12.2017 [pátek]
29.11.2017 - 03.12.2017
02.12.2017 [sobota]
29.11.2017 - 03.12.2017
03.12.2017 [neděle]
29.11.2017 - 03.12.2017
09.12.2017 [sobota]
09.12.2017 - 12.12.2017
10.12.2017 [neděle]
09.12.2017 - 12.12.2017
11.12.2017 [pondělí]
09.12.2017 - 12.12.2017
11.12.2017 - 18.12.2017
11.12.2017 - 15.12.2017
12.12.2017 [úterý]
09.12.2017 - 12.12.2017
11.12.2017 - 18.12.2017
11.12.2017 - 15.12.2017
13.12.2017 [středa]
11.12.2017 - 18.12.2017
11.12.2017 - 15.12.2017
14.12.2017 [čtvrtek]
11.12.2017 - 18.12.2017
11.12.2017 - 15.12.2017
14.12.2017 - 24.12.2017
15.12.2017 [pátek]
11.12.2017 - 18.12.2017
11.12.2017 - 15.12.2017
14.12.2017 - 24.12.2017
15.12.2017 - 20.12.2017
16.12.2017 [sobota]
11.12.2017 - 18.12.2017
14.12.2017 - 24.12.2017
15.12.2017 - 20.12.2017
17.12.2017 [neděle]
11.12.2017 - 18.12.2017
14.12.2017 - 24.12.2017
15.12.2017 - 20.12.2017
18.12.2017 [pondělí]
11.12.2017 - 18.12.2017
14.12.2017 - 24.12.2017
15.12.2017 - 20.12.2017
19.12.2017 [úterý]
14.12.2017 - 24.12.2017
15.12.2017 - 20.12.2017
20.12.2017 [středa]
14.12.2017 - 24.12.2017
15.12.2017 - 20.12.2017
21.12.2017 [čtvrtek]
14.12.2017 - 24.12.2017
22.12.2017 [pátek]
14.12.2017 - 24.12.2017
23.12.2017 [sobota]
14.12.2017 - 24.12.2017
24.12.2017 [neděle]
14.12.2017 - 24.12.2017
02.01.2018 [úterý]
02.01.2018 - 07.01.2018
03.01.2018 [středa]
02.01.2018 - 07.01.2018
03.01.2018 - 09.01.2018
04.01.2018 [čtvrtek]
02.01.2018 - 07.01.2018
03.01.2018 - 09.01.2018
04.01.2018 - 14.01.2018
05.01.2018 [pátek]
02.01.2018 - 07.01.2018
03.01.2018 - 09.01.2018
04.01.2018 - 14.01.2018
06.01.2018 [sobota]
02.01.2018 - 07.01.2018
03.01.2018 - 09.01.2018
04.01.2018 - 14.01.2018
07.01.2018 [neděle]
02.01.2018 - 07.01.2018
03.01.2018 - 09.01.2018
04.01.2018 - 14.01.2018
08.01.2018 [pondělí]
03.01.2018 - 09.01.2018
04.01.2018 - 14.01.2018
09.01.2018 [úterý]
03.01.2018 - 09.01.2018
04.01.2018 - 14.01.2018
10.01.2018 [středa]
04.01.2018 - 14.01.2018

facebook Přidejte se k nám

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?
Anketa
Účastníte se duchovních obnov?
Ano (53%)
 
Ne (29%)
 

Svátek Svátek

Dnes má svátek Vojtěch / Vojtěška.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Dobrý pastýř dává za ovce život. (Jan 10,11)

Video Video

Zveřejnil(a) Jan Rybář SJ dne 2. duben 2018
AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Nepočítejte své vady na kráse
Milovaní, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! srv. 1J 3,1
21.4.2018, 21

Slyšeli jste ten příběh o škaredé ropuše? Když Bůh stvořil ropuchu, ta byla celá šťastná a spokojená. Tak spokojená, že chtěla hned Bohu poděkovat. Skočila tedy přímo do dlaní jeho rukou a zvolala: ´Děkuji, můj Bože! Jak krásně tančím!´ A Bůh na ni pohleděl s radostí a láskou…

Řekneme si: absurdita? Trapas? Prostoduchost? Možná pro nás, ale ne pro Boha. Kolikrát  Bůh člověka v Bibli ujišťuje o své lásce, kterou si není třeba nějak předem zasloužit. O lásce, která je tu od počátku. Mluví o tom, že má spočítány všechny vlasy na naší hlavě, že přišel, aby hledal ztracené, obvázal zraněné a vězněné propustil na svobodu… A ve výše uvedeném biblickém textu zaznívá opět ujištění o tom, že jsme jeho milovaní.

Když nás Bůh volá, můžeme si připadat nevhodně, třeba jako nějaká škaredá ropucha, a nejraději bychom se před ním někam schovali. To je ale past a lež toho Zlého. Náš život, i s jeho pády a pokusy vstát a jít k Bohu jsou pro něj „tancem“. Neštítí se našeho zevnějšku a bahna; i přes ně vidí naše srdce. Touží, aby bylo čisté, hledící k Otci v důvěře, že je chtěné, milované a v jeho očích krásné.

Boží dlaně jsou stále připravené na náš skok a jeho oči na nás s pochopením hledí. Nepočítejme tedy své vady na kráse:) a děkujme svému Bohu, že nás stvořil a za jeho dlaně stále otevřené pro každého, kdo chce skočit.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru