19.02.2018 [pondělí] - 25.02.2018 [neděle], zveřejněno: 19.02.2018, kategorie: Akce

Vydejte se s námi na letecký zájezd do úchvatného Říma s relaxem u Tyrhénského moře a jezera Lago Albano

Vydejte se s námi na letecký zájezd do úchvatného Říma s relaxem u Tyrhénského moře a jezera Lago Albano

Vydejte se s námi na květnový letecký zájezd do Říma s lákavým programem! Co vše vás čeká a nemine? Návštěva Vatikánu, generální audience s papežem Františkem, prohlídky antických památek a míst spjatých s prvními křesťany, výlet do Castel Gandolfo a relax u jezera Lago Albano a Tyrhénského moře... Vše v doprovodu zkušeného průvodce P. PhDr. Petra Živného, Ph.D. Do 25. 2. 2018 můžete navíc získat slevu za včasné přihlášení.

TERMÍN: 8. - 13. 5. 2018

CENA: 15.990,- Kč

DO 25. 2. 2018 NAVÍC SLEVA 400,- KČ/OSOBA!

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NEVÁHEJTE!

CENA ZAHRNUJE: letecká doprava Praha – Řím – Praha, 5x ubytování v *** hotelu s polopenzí, služby průvodce, cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: vstupy, MHD v Římě, doprava do Castel Gandolfo a Ostie, transfer (MHD) z letiště na hotel a z hotelu na letiště, místní poplatek (přibližné a doporučené částky budou sděleny ve finálních pokynech k zájezdu cca 3 týdny před odletem), připojištění storna 420,- Kč/osoba

Předpokládaný denní program zájezdu:

8. 5. – úterý: Odlet z Prahy do Říma, osobní volno, večeře, společné posezení.

9. 5. – středa: Snídaně. Naším cílem bude Vatikán, nejmenší plně suverénní stát světa. Nejprve se zúčastníme generální audience s papežem Františkem na Svatopetrském náměstí. Poté si prohlédneme baziliku sv. Petra (hrob sv. Petra, sv. Jana Pavla II. a dalších papežů, kardinálů a římských mučedníků), fakultativně možnost výstupu na kopuli baziliky s úchvatným výhledem na Věčné město. Dále uvidíme Andělský hrad (zvenku) - původně Hadriánovo mauzoleum, později papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení. V současnosti muzeum věnované historii budovy a města Říma. Pak přejdeme Andělský most přes řeku Tiberu, třetí nejdelší řeku v Itálii a navštívíme Piazza Navona – podlouhlé barokní náměstí stojící na místě starověkého stadionu. Nakonec ještě zavítáme na Aventin – jeden ze sedmi pahorků, na nichž stál starověký Řím. Večeře.

10. 5. – čtvrtek: Snídaně. Vydáme se poznávat Castel Gandolfo – letní sídlo papeže a nádherné jezero Lago Albano. Procházka, relax (doporučujeme ochutnat vynikající místní víno). Večeře.

11. 5. – pátek: Snídaně. Putování po stopách prvních křesťanů zahájíme návštěvou Katakomb svaté Domitilly – patří k největším a nejstarším křesťanským pohřebištím. Dále zavítáme do kostelíka Domine quo vadis – na křižovatce Via Appia a Via Ardeatina, postavený na místě, kde se Ježíš zjevil sv. Petrovi. Projdeme se po Via Appia Antica – nejdůležitější dopravní tepně celého římského impéria – po známé historické cestě, po níž směřoval do Říma sv. Pavel. Vrcholem dne bude návštěva baziliky San Paulo fuori le Mura (sv. Pavla za hradbami) s hrobem velkého světce apoštola Pavla. Večeře.

12. 5. – sobota: Po snídani uskutečníme výlet k Tyrhénskému moři do Ostie s možností relaxu na pláži. Další alternativou je individuální program v Římě nebo relax v hotelu. Odpoledne se z Ostie přesuneme do centra a vydáme se na kouzelnou procházku večerním městem. Navštívíme baziliku San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech) – zde se nalézají okovy, kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě. Zvenku uvidíme Koloseum – největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven, místo, kde soupeřili gladiátoři i odsouzení vězňové s divokými zvířaty. Poté nás čeká Forum Romanum – největší fórum starověkého Říma, někdejší pulzující centrum města a potažmo i veškerého dění. Konstantinům vítězný oblouk – vystavěný římským senátem po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu. Palatin – pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím. Circus Maximus – největší antický stadion. Pořádaly se zde rovněž triumfální oslavy na počest císařů vracejících se z vítězných tažení. Večeře.

13. 5. – neděle: Snídaně, osobní volno, možnost nákupů, odjezd na letiště, odlet do Prahy.

Součástí programu je každodenní mše sv. Program může být ještě dodatečně (nikoliv zásadně) upraven.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: na e-mailové adrese info@poutnizajezdy.cz nebo tel. 731 604 770.

 
 
Nahoru